DIAGNOZĂ ȘI DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Programul nostru de Diagnoză și Dezvoltare Organizațională oferă o abordare eficientă și strategică pentru eliminarea lacunelor dintre performanțele actuale și cele dorite în cadrul organizațiilor. Ne concentrăm pe identificarea și rezolvarea problemelor și nevoilor specifice ale fiecărei organizații, astfel încât aceasta să-și atingă obiectivele și să progreseze către succesul durabil.

În cadrul acestui program, utilizăm metode și instrumente profesionale de diagnosticare pentru a evalua și analiza aspecte cheie ale organizației, cum ar fi structura și cultura organizațională, procesele de lucru, abilitățile și competențele angajaților, comunicarea internă și relațiile de lucru. Această evaluare exhaustivă ne permite să identificăm lacunele și să identificăm oportunități de îmbunătățire.

Pe baza rezultatelor diagnozei, Hotel Staff dezvoltă planuri personalizate de dezvoltare organizațională care vizează abordarea lacunelor identificate și îmbunătățirea performanțelor și eficienței organizației. Aceste planuri pot include diferite inițiative, cum ar fi programe de formare și dezvoltare a competențelor angajaților, redefinirea structurii organizaționale, îmbunătățirea proceselor și fluxurilor de lucru, consolidarea culturii organizaționale și dezvoltarea abilităților de leadership.

Colaborăm strâns cu echipa de conducere și cu angajații organizației pentru a implementa și monitoriza planurile de dezvoltare, asigurându-ne că există un angajament și o implicare adecvată la toate nivelurile. De asemenea, oferim suport și consultanță pe parcursul procesului, pentru a asigura că implementarea este realizată în mod eficient și că obiectivele sunt atinse.

Alte servicii Hotel Staff

01
Recrutare angajați
02
Executive searchExecutive search
03
Tranziție în carieră (OutPlacement)
04
Training de personal
06
Managementul talentelor
07
Recrutare temporară / sezonieră